Leren met een doel

Leerdoelen Bepalen

Wat ?

Verschillende leerdoelstellingen

Hoofd

Leerdoelstellingen die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld iets uit je hoofd kent, een definitie kan opzeggen, een lijst kan opsommen, een rekensom kan maken, een oplossing kan bedenken, ...

Handen

Leerdoelstellingen die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld iets kan vervaardigen met je handen, een lamp vervangen, een boek kaften, een handpop haken, een oplossing kan maken, ...

Hart

Leerdoelstellingen die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld, plezier aan iets beleeft, je passie kan uiten, een vurig pratend persoon wordt over een bepaald onderwerp, je overtuigd bent van iets ...

Sociaal

Leerdoelstellingen die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld, samen kan werken met andere personen, groepswerken goed kan verdelen, persoonlijk ontwikkeld op verschillende vlakken ...

Belangrijke stappen

Hoe bepaal je leerdoelen ?

Retroplanning

Begin bij het einde

Denk even na, wat moeten leerlingen, studenten, deelnemers op het einde van een les of opleiding, kennen, kunnen en voelen ? Als lesgever moet je zeker weten waar je naartoe gaat. Door na te denken over de leerdoelstellingen, kan je het leermoment beter beheren.

Didactiek

Kies de juiste leervorm

Afhankelijk van de keuze van didactisch werkvorm zal je meer de nadruk leggen op een bepaald type van leerdoelstelling. Wissel dus af van leervorm, differentier. Wissel zeker om de 50 minuten af, of liever sneller, van werkvorm. 

Leeractiviteit

Neem doelstellingen samen

De didactische vorm zal leeractiveiten bepalen. Vergeet niet dat je met één leeractiviteit verschillende leerdoesltellingen kan bereiken. Hou er vooral rekening mee hoe je het leerresultaat van de verschillende leerdoelstellingen zal meten.

 Dr Benjamin Bloom 1956

Bloom's Taxonomy of Learning

De taxonomy van Bloom is al oud, maar is een vaste waarde voor wat leerdoelen betreft. Aan de hand van 6 domeinen worden er verschillende leerniveaus bepaalt. Deze verschillende niveau’s staan voor een ander vorm van leren. Dit kan een hogere of lagere vorm zijn, waarbij zelf iets creeren de hoogste leerervaring betreft en iets van buiten leren de laagste leerervaring betreft.

Deze verschillende niveau’s aan bod laten komen, of alle sinds afwisselen tussen deze niveaus, kan enorm helpen om je les te diferentieren en te laten varieren.

Bloom maakte gebruik van verschillende werkwoorden die gekoppeld worden aan de verschillende niveau’s, op deze manier worden leerdoelstellingen zeer meetbaar. Koppel hier aan het forumeleren van doelstellinge via de SMART methodiek, en je bent heel goed op weg.

SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Aanvaard, Realistische en Tijdsgebonden.

0 +

Werkwoorden

0 +

Leerdoelstellingen

0 +

Behaalde leerdoelen

Scroll to top